Regulamin

Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

REGULAMIN

REGULAMIN

Sklepu internetowego „e-sklep InsERT” dostępnego pod adresem www.sklep.insert.com.pl, zwanego dalej „Sklepem” prowadzonego przez firmę:

InsERT S.A.
ul. Jerzmanowska 2,
54-519 Wrocław
NIP: 898-19-45-134, REGON: 932283479,

zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI. Wydział Gospodarczy - KRS  pod numerem KRS: 0000306888dalej nazywaną „Sprzedającym”.

1. Sprzedający nie prowadzi sprzedaży konsumenckiej, a kupującym może być jedynie osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę. Przedmiotem obrotu w sklepie są wyłącznie licencje elektroniczne w postaci anonimowych kodów licencji uprawniające Klienta do użytkowania wskazanych programów komputerowych. Programy komputerowe będące przedmiotem obrotu w Sklepie można pobrać ze strony internetowej Sklepu pod adresem www.insert.com.pl. Sklep nie prowadzi sprzedaży fizycznych towarów.

3. Dokonując akceptacji niniejszego Regulaminu, Kupujący, na podstawie art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535), wyraża zgodę na otrzymywanie i stosowanie przez Sprzedającego faktur elektronicznych.

4. Zawarcie umowy następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia poprzez przesłanie na wskazany przez niego adres e-mail faktury pro-forma. 

5. Realizacja zamówienia jest uzależniona od dokonania wpłaty całości wartości zamówienia. Realizacja zamówień następuje po uzyskaniu przez Sprzedającego informacji o otrzymaniu środków za zakupiony towar.

6. Zamówienia realizowane są poprzez dostarczenie Klientowi kodu/kodów licencji programu oraz linków do pobrania binariów programów. W przypadku Klientów zarejestrowanych w Sklepie realizacja zamówienia możliwa jest za pośrednictwem panelu użytkownika pasaz24.pl. W przypadku Klientów niezarejestrowanych realizacja zamówienia następuje poprzez wysyłkę kodów licencji programu na wskazany przez Klienta adres e-mail.

7. Po zrealizowaniu zamówienia tj. po dokonaniu płatności przez Klienta i otrzymaniu przez niego kodu/kodów licencji programu/programów Sprzedający wystawi Klientowi fakturę w formie elektronicznej, na co klient akceptując niniejszy regulamin wyraża zgodę. W przypadku braku możliwości odebrania przez Klienta faktury elektronicznej, na jego prośbę zostanie mu wystawiona i przesłana na wskazany adres faktura tradycyjna.

8. Aktywowanie zakupionego towaru następuje na zasadach określonych w instrukcji obsługi programu oraz warunkach licencji dostępnych dla Klienta z poziomu zakupionego programu.

9. W toku procedury zakupu w Sklepie Klient zostanie poproszony o dokonanie wyboru jednego z podmiotów posiadających status Partnera InsERT. Dokonanie wyboru nie jest obligatoryjne.

10. Za wady towaru Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Klienta wyłącznie na zasadach określonych w warunkach licencji zakupionego programu.

11. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

12. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204). Klient będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

13. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 10 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.

14. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin (http://www.sklep.insert.com.pl). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.

15. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 9 lub nowsza, FireFox wersja najnowsza, Opera wersja najnowsza, Chrome wersja najnowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Sklepu, należy je wszystkie wyłączyć.

16. Sprzedający udostępnia na stronie Sklepu adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu służący do przesyłania zapytań i reklamacji. Klient może również składać reklamacje i zapytania za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.sklep.insert.com.pl/kontakt. Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni roboczych liczonych od otrzymania ich przez Sprzedającego, a w sprawach skomplikowanych - nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych. Odpowiedź Sprzedającego na reklamację, która może zostać udzielona za pośrednictwem środków indywidualnego porozumienia się na odległość, tj. korespondencji e-mail, zawierać będzie wskazanie, czy Sprzedający uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informację o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.

Witryna stworzona na platformie